Information

企业信息

公司名称:河南勇纯志广生物科技有限公司

法人代表:司均奇

注册地址:郑州市金水区旧郑花路64号26世纪广场8号楼18层1306号

所属行业:科技推广和应用服务业

更多行业:其他科技推广服务业,科技推广和应用服务业,科学研究和技术服务业

经营范围:销售:第一类、二类、三类医疗器械、消毒用品、日用百货、保健食品(凭有效许可证经营);农业技术推广。

如若转载,请注明出处:http://www.yongchunzhiguang.com/information.html